Voorwaarden

Om ervoor zorg te dragen dat de bestemmingsplannen van de betreffende gemeentes worden nageleefd en ter voorkoming van illegale bouwwerken op de parken heeft JouwChalet.nl een duidelijk stappenplan opgesteld met betrekking tot de werkwijze bij plaatsing van een nieuwe stacaravan, chalet of recreatiewoning. Afwijking van onderstaande punten is mogelijk, alleen gebeurt dit in overleg en na goedkeuring van de directie van JouwChalet.nl.

Werkwijze bij plaatsing nieuwe stacaravan, chalet of recreatiewoning

Bestemmingsplan

Voor de mogelijkheden van plaatsing van stacaravans, chalets en de bouw van recreatiewoningen op de parken van JouwChalet.nl heb je als eigenaar van een chalet en de directie te maken met de beperkingen die voortvloeien uit de bestemmingsplannen van de betreffende gemeentes.

Bouwbepalingen

Iedere gemeente hanteert zijn eigen bestemmingsplan en ieder recreatiepark heeft  zijn bijbehorende bouwbepalingen. Per recreatiepark gelden er dan ook andere regels voor het realiseren van een chalet. Deze regels geven tevens aan wanneer er een bouwvergunning aangevraagd dient te worden voor een chalet.
Voor een chalet of stacaravan heb je geen bouwvergunning nodig mits je de geldende bouwbepalingen in acht neemt. Voor een recreatiewoning heb je wel een bouwvergunning nodig en je dient daarbij de geldende bouwbepalingen in acht nemen. De bouwbepalingen hebben o.a. betrekking op:
De oppervlakte per chalet, stacaravan of recreatiewoning
De hoogte van de chalet, stacaravan of recreatiewoning
De verrijdbaarheid van de chalet, stacaravan of recreatiewoning
De afstand tussen de chalets, stacaravans en recreatiewoningen
Voor het bouwen van bijgebouwen gelden weer andere bepalingen. Welke bouwbepalingen en regels er voor het desbetreffende recreatiepark gelden is bij de directie bekend.

Selectie type

Wanneer je een nieuwe stacaravan, chalet of recreatiewoning wilt plaatsen op één van de parken dien je jezelf vooraf te informeren over de gang van zaken. Hiervoor kun je een afspraak maken met onze verkoopmedewerker Tessa van den Bos om over de (on)mogelijkheden te spreken met betrekking tot de eigen huur- of koopkavel.
Je kunt voor een nieuwe stacaravan, chalet of recreatiewoning terecht bij één van onze vaste leveranciers. Deze leveranciers zijn op de hoogte van de (on)mogelijkheden op het park en kunnen snel in contact komen met het park om vast te stellen of je vraag gerealiseerd kan worden. Tevens hebben deze leveranciers zich garantgesteld voor mogelijke schades welke het gevolg kunnen zijn van de levering van de stacaravan, chalet of recreatiewoning. Voor het plaatsen van een chalet, stacaravan of recreatiewoning is altijd vooraf schriftelijk toestemming nodig van de directie van het desbetreffende park. Sluit daarom nooit een overeenkomst voor de levering van een stacaravan, chalet of recreatiewoning op een van de parken van JouwChalet.nl zonder de schriftelijke toestemming van de directie van het park. In het overzicht vind je onze leveranciers met hun contactgegevens. Voor informatie omtrent de verschillende mogelijkheden kun je contact opnemen met onze leveranciers.
Indien je kiest voor één van de nieuwbouw projecten op de parken van JouwChalet.nl krijg je naast een gesprek met onze verkoopmedewerker, tevens een gesprek met de technisch tekenaar. Hij kan als technisch verkoper je wensen vertalen in een bestek en tekening voor onze chaletbouwer. Aan de hand hiervan kun je definitief beslissen of en welk model door jou aangeschaft wordt. Tevens kan hij alles vertellen over de meeropties die mogelijk zijn binnen onze nieuwbouw projecten. Let op: Al je wensen kunnen worden nageleefd en de kosten op deze meeropties zijn beperkt.

Planning plaatsing

De beste periode voor het plaatsen van stacaravans, chalets en recreatiewoningen ligt tussen 1 november tot 1 april. Deze periode is buiten het kampeerseizoen waardoor je tijdens het seizoen optimaal kunt geniet van jouw eigen plek.

Plaatsing

Op de afgesproken datum van plaatsing zal de stacaravan, chalet of recreatiewoning over het park worden getransporteerd naar de standplaats. Plaatsing geschiedt overeenkomstig de tekeningen welke zijn ingediend bij het park en eventueel op aanwijzing van de medewerkers van het park. Aansluiting van het object aan de infrastructuur van het park gebeurt door medewerkers van het park en geschiedt pas na accorderen plaatsing van het object.